Leyla

Turban: Turban Fulla in Natural White
Location: Alexandria, Egypt